cb
Post-Panamax
>
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) TEU Flag ISSC ISM
COSCO BELGIUM 2013 366 51 24.3 13386 HONG KONG    
COSCO DEVELOPMENT 2011 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO EXCELLENCE 2012 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO FAITH 2012 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO FORTUNE 2012 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO GLORY 2011 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO HARMONY 2011 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO HOPE 2012 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO PRIDE 2011 366.45 48.2 24.7 13114 HONG KONG    
COSCO AFRICA 2009 349 45.6 24.9 10062 PANAMA    
COSCO AMERICA 2008 349 45.6 25.8 10062 PANAMA    
COSCO EUROPE 2008 349 45.6 25.8 10062 PANAMA    
COSCO ASIA 2007 349 45.6 25.8 10062 PANAMA    
COSCO KAOHSIUNG 2008 349 45.6 25.8 10020 HONGKONG    
COSCO OCEANIA 2006 349 45.6 25.8 10020 HONGKONG    
COSCO PACIIFC 2008 349 45.6 25.8 10020 HONGKONG    
COSCO TAICANG 2009 348.5 45.6 25.8 10020 HONGKONG    
COSCO BEIJING 2006 350.55 42.8 25.4 9469 GREECE  
COSCO GUANGZHOU 2006 350.57 42.8 25.4 9469 GREECE    
COSCO HELLAS 2006 350.55 42.8 25.4 9469 GREECE    
COSCO NINGBO 2006 350.56 42.8 25.4 9469 GREECE    
COSCO YANTIAN 2006 350.55 42.8 25.4 9469 GREECE    
COSCO INDONESIA 2010 334.07 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO JAPAN 2010 334 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO KOREA 2010 334 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO MALAYSIA 2010 334 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO PHILIPPINES 2010 334 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO PRINCE RUPERT 2011 334.07 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO THAILAND 2010 334.07 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO VIETNAM 2011 334.07 42.8 25.6 8501 HONG KONG    
COSCO CHINA 2005 320.94 42.8 24.1 8204 LIBERIA  
COSCO GERMANY 2006 320.94 42.8 24.1 8204 LIBERIA    
COSCO NAPOLI 2006 320.94 42.8 24.1 8204 LIBERIA  
OOCL NINGBO 2004 323 42.8 20 8063 Hong Kong    
COSCO LONGBEACH 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA  
COSCO SEATTLE 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO SHENZHEN 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA    
COSCO VANCOUVER 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO YOKOHAMA 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO DALIAN 2005 278.94 40 25 5816 PANAMA
COSCO TIANJIN 2005 278.94 40 25 5816 PANAMA    
COSCO XIAMEN 2005 278.94 40 25 5816 PANAMA
CHUAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
COSCO ANTWERP 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG    
COSCO FELIXSTOWE 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS    
COSCO HAMBURG 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG    
COSCO HONGKONG 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS    
COSCO QINGDAO 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
COSCO ROTTERDAM 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS    
COSCO SHANGHAI 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG    
COSCO SINGAPORE 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG    
JIN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
LU HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA
WAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
YUE HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA
COSCO BOSTON 2007 294 32.2 23.5 5089 PANAMA    
TIAN AN HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN FU HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN KANG HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN JIN HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN LI HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN LONG HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN QING HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN SHENG HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN XIU HE 2010 294 32.2 24.3 5089 CHINA    
TIAN BAO HE 2009 294 32.2 25.2 5089 CHINA    
TIAN XING HE 2009 294 32.2 25.2 5089 CHINA    
TIAN YUN HE 2009 294 32.2 25.2 5089 CHINA    
COSCO NEWYORK 2007 294 32.2 23.5 5089 PANAMA    
COSCO FUKUYAMA 2009 260 32.25 24.5 4506 PANAMA    
COSCO KAWASAKI 2009 260 32.25 24.5 4506 PANAMA    
COSCO KOBE 2008 260 32.25 24.5 4506 PANAMA  
COSCO NAGOYA 2008 260 32.25 24.5 4506 PANAMA
COSCO OSAKA 2009 260 32.25 24.5 4506 PANAMA